Prawo Transportowe

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw działających na rynku transportu, spedycji i logistyki należy do wiodących obszarów specjalizacji Kancelarii. Oprócz doświadczenia zdobytego przy świadczeniu bieżącego doradztwa prawnego jak i reprezentacji w sporach sądowych, zespół Kancelarii dba o ciągłe podnoszenie kompetencji w zakresie prawa transportowego. Skuteczność w pomaganiu przedsiębiorstwom transportowym budujemy na szerokiej wiedzy, rozumieniu specyfiki branży TSL oraz starannej analizie każdej sprawy.

W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi związane z:

  • sporządzaniem projektów i opiniowaniem wszelkiej dokumentacji powstałej przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności ogólnych warunków umów przewozu, spedycji, i innych umów regulujących zobowiązania stron,
  • doradztwem w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,
  • doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP),  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
  • doradztwem w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców,
  • windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • reprezentacją w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu,
  • reprezentacją w postępowaniach likwidacyjnych i sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia towaru lub jego zaginięcia,
  • reprezentacją w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych;
  • wykonywaniem ogólnych audytów w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie posiadania dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, prawidłowości stosowania przepisów, oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorcy;
  • Prawo transportowe – spedycja – logistyka