Prawnik dla Ciebie (Private Lawyer)

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalne kompleksowe doradztwo prawne, Kancelaria przygotowała nową usługę kierowaną do Klientów prywatnych (osób fizycznych oraz małych przedsiębiorców) pod nazwą Private Lawyer (Prawnik dla Ciebie). W ramach oferowanej usługi zapewniamy Klientom profesjonalne doradztwo prawne w zakresie ich życia  – prywatnego, rodzinnego i zawodowego. Oferowana usługa pozwala Klientom powierzyć wybranemu prawnikowi Kancelarii wszelkie sprawy dotyczące jego sfery prywatnej, jak również działalności zawodowej.

W zakresie wybranym przez Klienta usługa Prawnik dla Ciebie może mieć charakter stały i być rozszerzona na członków rodziny Klienta lub jednorazowy celem profesjonalnej pomocy prawnej w rozwiązaniu danego zagadnienia.

W ramach  usługi Private Lawyer oferujemy Klientom pomoc prawną w zakresie następujących spraw:

sprawy rodzinne, spory sądowe, kredyty frankowe, spory ze stosunku pracy, podatki, spadki, nieruchomości, dokumenty, windykacja należności a w szczególności:

  • doradztwo prawne w sprawach cywilnych
  • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji zakupu/ sprzedaży nieruchomości lub przekształcenia nieruchomości we własność.
  • doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów w procesach sądowych przeciwko bankom i oferuje pomoc Klientom w związku z zaciągniętym kredytem w walucie obcej (kredytem frankowym),
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach administracyjnych i podatkowych, w tym  przygotowanie odwołań od decyzji urzędów,  reprezentacja przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi,
  • doradztwo w sprawach spadkowych, m.in. sporządzenie testamentu, przeprowadzenie postępowania spadkowego,
  • doradztwo w sprawach rodzinnych, m.in. rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków,
  • doradztwo w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, jak np. zawieranie umów, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • doradztwo i zarządzanie sukcesją  w firmach rodzinnych i wielopokoleniowych.
  •  windykacja należności Klientów na etapie przedsądowym,