Obsługa Prawna Spółek

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie wsparcia prawnego przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym obsługi korporacyjnej spółek handlowych. W ramach świadczonych  usług prawnych pomagamy naszym Klientom wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczymy usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem każdego rodzaju spółki.

W ramach obsługi korporacyjnej doradzamy m.in. w zakresie:

  • wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, oraz zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym również spółek publicznych, Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych
  • kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),
  • opracowywania dokumentacji korporacyjnej, w tym projektów uchwał, statutów i umów spółek, regulaminów organizacyjnych, regulaminów organów spółek,
  • przygotowywania i prowadzenia posiedzeń zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych oraz zarządów,
  • zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków organów zarządzających, oraz członków organów kontrolnych i nadzorczych,
  • zastępowania przed sądami w sprawach o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał,