Nota Prawna

Niniejsza strona internetowa (dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie „Kancelarii Radców Prawnych Zieliński & Przybyłowicz. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość i struktura niniejszej Strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody Kancelarii jest zabronione. Informujemy, że strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na Stronie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały w tych stronach i serwisach zawarte.