Prawo autorskie i własność intelektualna

Zespół Kancelarii świadczy usługi w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich i pokrewnych dla instytucji kultury, osób prawnych oraz osób fizycznych, jak również prawa własności przemysłowej, ochrony know-how oraz prawa do baz danych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjacji umów autorsko-prawnych. Wspieramy również naszych Klientom w obszarze prawa konkurencji oraz praw konsumenta.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, w tym:

  • negocjacje i przygotowywanie umów o wykonanie utworów (np. serwisów internetowych, oprogramowania, baz danych), umów autorskich, w tym umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, itp.,
  • przygotowanie i doradztwo prawne w zakresie zawierania umów dotyczących technologii informatycznych (IT)
  • reprezentowanie Klienta w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym sporach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych, a także domen internetowych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony baz danych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w zakresie naruszenia prawa konkurencji.